TPS LA TONBE WI - DEPIW TE ISI AVAN 3 JUIN 2024 OU KALIFYE POU TPS LA - RELE 239 895 2646

IMMIGRATION BENEFITS - TRANSLATION SERVICES

CITIZEN AK PASPÔ AMERIKEN

SIW GEN FOOD STAN OSWA MEDICAID OU PAP PEYE $725 PLIS KÔB POU MOUN FIL LI POU OU. MWEN EDEW ETIDYE DEPIW MWEN WÈW SOU SA VRE. MAP RELEW NAN TELEFON VIDEYO ETIDYE AVÈW POU KA GEN KONFYANS NAN TÈT OU. MAP MANDEW POU LI 2 OU 3 FRAZ AN ANGLÈ EPI MWEN KA MANDEW POU EKRI 2 OU 3 FRAZ DEPIW SOU SA MAP EDEW POU JISTAN OU PASE TÈS LA EPI PASPÔ AMERIKEN OU NAN MEN W AN GRAN JAN. RELE MR CALIXTE POU M JERE SA POU OU.

$0 JISKA $1,100

$1,100.00 

Get in Touch

VOYE YON MESAJ

An email will be sent to the owner