TPS HAITI - 2024

TPS LA TOMBE - RELE MR CALIXTE POU JERE TOUT BAGAY POU OU. PRI A KOMANSE DE $250 A $350

TPS + KAT TRAVAY + DOKIMAN VWAYAJ - RELEM POU BON SÈVIS - BON REZILTA GARANTI ...

TPS LA TONBE WI - DEPIW TE ISI AVAN 3 JUIN 2024 OU KALIFYE POU TPS LA - RELE 239 895 2646

Welcome-Bienvenue-Bienvenido-M kontanw La

men kiyès ki ka yon sipòtè nan nouvo pwogram imigrasyon an

ouvo politik prezidan Joe Biden sou zafè imigrasyon an ap pèmèt jiska 30 mil moun antre Etazini chak mwa ak dokiman legal nan men yo. Nan kad program sa, yon moun ki vle aplike dwe genyen yon sipòtè nan peyi Etazini. Daprè Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon ...

TOUT ENFOMASYON SOU I-134A

Depi gouvènman ameriken an fin n anonse l ap pèmèt jiska 30 000 migran ki soti Ayiti, Kiba, Venezyela ak Nikaragwa antre Ozetazini an, anpil moun ap chache aplike. Nan atik sa, nou prezante ou 6 etap sipòtè ak benefisyè yo dwe suiv nan pwosesis la, daprè ...

Professional Support

KLIYAN KI SATISFÈ AK REISI

KLIYAN KI SATISFÈ AK REISI

REMÈSIMAN AK TOUT KLYAN MWEN YO

Mwen renmen nou anpil paske nou te ban mwen opòtinite a pou mwen te patisipe nan joune …
Learn more

SÈVIS OU KA PEYE ONLINE

IMMIGRATION BENEFITS - TRANSLATION SERVICES

IMMIGRATION BENEFITS - TRANSLATION SERVICES

ASYLUM

HELP YOU PREPARE THE FORM TO FILE WITH USCIS AND THE …
Learn more
$85.00Consultation

ANTRE FANMI OU AYITI OSWA LòT PEYI

DEPIW BEZWEN ANTE MANMAN OU, PAPA OU, SÈ OU, FRÈ OU, …
Learn more
$1,000.00

APLIKE POU MADANM AK MARI KI DEJA ETAZINI

$900 LA SE POU MANDE IMIGRASYON OTORIZASYON POU APLIKE POU …
Learn more
$950.00

KAT TRAVAY

SIW BEZWEN KAT TRAVAY M PA BEZWEN KONNEN SOU KI KATEGORI …
Learn more
$350.00

CITIZEN AK PASPÔ AMERIKEN

SIW GEN FOOD STAN OSWA MEDICAID OU PAP PEYE $725 PLIS KÔB …
Learn more
$1,100.00

RENOUVLE OSWA RANPLASE REZIDANS OU

POU RENOUVLE REZIDANS OU MAP FÈ TRAVAY SA POU OU MENM JOU …
Learn more
$900.00

SÈVIS ARANJMAN

24/7 availability
By appointment only
Black-owned
Cashapp accepted
Debit & Credit cards accepted
Wifi on the premises
zelle
Money Order
CASH IS KING
Spoken languages:
English
Spanish
French
Haitian Creole

Visit

Areas Covered

Worldwide

Get in Touch

VOYE YON MESAJ

An email will be sent to the owner

Availability

Sun
Closed
Mon
-
Tue
-
Wed
-
Thu
-
Fri
-
Sat
-