TPS LA TONBE WI - DEPIW TE ISI AVAN 3 JUIN 2024 OU KALIFYE POU TPS LA - RELE 239 895 2646

KLIYAN KI SATISFÈ AK REISI

REMÈSIMAN AK TOUT KLYAN MWEN YO

Mwen renmen nou anpil paske nou te ban mwen opòtinite a pou mwen te patisipe nan joune sa ak nou menm pou nou te ka recevwa benfis imigrasyon ou tap chache a. 

Mwen konnen gen anpil moun deyò a ki te ka fè travay la pou ou pou pi piti pri, pi vit, men ou te chwazi Mr Calixte paske ou konnen ke mwen ap fè tout sa mwen kapab pou mwen ba nou bon sèvis pou jistan imigrasyon pran desizyon li sou kès ou a. Nenpòt jan sa ta pase mwen ap toujou yon moun ki la pou li tandew e ba ou yon konsèy ki ap nan avantaj ou... 

Mwen diw mèsi pou travay la ou te fèm konfyans ak li a epi nou reisi.... Ke jounen imigrasyon ou an fenk kòmanse oswa fini Mr. Calixte ap toujou la pou ede ou lè ou deside mande imigrasyon yo lòt benefis kèlkeswa se te pou ou, pitit ou, mari ou, madanm ou, manman ou, papa ou, sè ak frè ou, mwen pwomèt ou Mr. Calixte ap la poul toujou mete ou nan bon chemen an... 

Ou gen nimewo mwen rele mwen depiw panse mwen ka edew ak yon nenpòt sèvis legal...

Get in Touch

VOYE YON MESAJ

An email will be sent to the owner